logo

Brukervilkår

Ved å godta erklæringen for brukervilkår, personvern, og bruk av informasjonskapsler aksepterer du at behandlingsansvarlig The Assessment Company ( , ) kan behandle personopplysningene om deg i overensstemmelse med personvernserklæringen.

Du er inneforstått med at disse opplysningene således kan bli presentert for kunder og andre samarbeidspartnere av The Assessment Company, og der behandlingsansvarlig eller databehandler er forpliktet å gjøre dette som følge av lovpålagte krav.

Opplysningene gis frivillig, og du er gjort kjent med at du kan kreve innsyn, retting og sletting etter personopplysningslovens § 18 samt §§ 27 og 28. Du har til enhver tid tilgang til å logge inn i systemet for å se, endre eller slette de opplysninger du selv har lagret i systemet. Opplysningene du selv har oppgitt oppbevares inntil du selv velger å slette disse. 

ENGLISH: 
By accepting the privacy policy. user agreement and cookie policy, you accept that the data controller, The Assessment Company, may process the personal data about you in accordance with our privacy statement. You understand that this information may thus be presented to customers and other partners of The Assessment Company, and where the data controller or data processor is obliged to do so due to statutory requirements. The information is provided voluntarily, and you have been made aware that you can demand access, correction and deletion in accordance with GDPR.